07 februari 2020

Ontbijt directie en ouders, informeel zaken bespreken. Vooraf volgt een uitnodiging en aanmelden.