Ospelseweg 18 6031 AK Nederweert 0495-632777 info@budschop.nl
Medezeggenschapraad (MR)
 
Onze school heeft zijn eigen MR, waarin 3 personeelsleden en 3 ouders
zitting hebben. De MR heeft als taak het beleid van de school te toetsen.
Hiervoor is overleg met de directie en team over belangrijke schoolzaken
noodzakelijk. De MR heeft een instemmingsrecht of een adviesrecht.
Dit staat omschreven in het reglement Medezeggenschap. Het staat de MR
vrij om ook op een andere wijze (ongevraagd) advies te geven. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en staan aangegeven
op de schoolkalender.
De directeur is meestal een gedeelte van de vergadering aanwezig als adviseur.

MR oudergeleding:  Carla van Nieuwenhoven (voorzitter), Ernest van Wijk, Pepijn van Dormael.
MR personeelsgeleding: Nicole Kleespies, Esther Claessens, Peggy Sangen.

Per mail zijn we te bereiken op: 
mr_budschop@budschop.nl

 
© 2019 Basisschool Budschop | powered by BasisOnline