oudervereniging

Oudervereniging Onderwijs
Als oudervereniging zijn we betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten op school en rondom school.

We doen dit in nauwe samenwerking met de leerkrachten en proberen aan te sluiten bij actuele thema's.

Al deze activiteiten worden bekostigd door de (vrijwillige) ouderbijdrage/contributie die in de loop van het schooljaar aan de ouders wordt gefactureerd.

 

Samen sterk(er) in Nederweert